Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
EMY ΜΟΝΩΣΕΙΣ
πρεπει να δειτε
Αθανάσιος Γ. Καΐσας
Αθανάσιος Γ. Καΐσας
Φωτοβολταϊκά συστήματα
Εθνικής Αντιστάσεως 64

Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης
Ποτοποιία – Οινοποιία Θράκης
...ποτοποιούμε από το 1893

Φάρος
Φάρος
Ραδιοταξί - Ειδικά οχήματα
Μακράς Γέφυρας 2

Καλονιάτης Μ. Ιωάννης
Καλονιάτης Μ. Ιωάννης
Κατασκευή & Τοποθέτηση κουφωμάτων
Απαλός

Bio clean - Δαρμής Θ.
Bio clean - Δαρμής Θ.
Βιοκαθαρισμοί - Βαφές οχημάτων
3ο χλμ Αλεξ/πολης - Αμφιτρίτης
Καταχωρήστε την επιχείρησή σας
νεες καταχωρησεις
Συρίδης Δημήτριος
Συρίδης Δημήτριος
Σχολή οδηγών
25ης Μαρτίου 26

Live Your Tiles
Live Your Tiles
Δάπεδο - Μπάνιο - Είδη υγιεινής
Λ. Μάκρης 5

Sea Ya
Sea Ya
Sun 'n chill
Παραλία Δικέλλων - Μεσημβρίας

Λογιστές - Φοροτεχνικοί

Παπαχρήστου & Συνεργάτες (Λογιστικές Υπηρεσίες)

Παπαχρήστου & Συνεργάτες - Λογιστικές Υπηρεσίες
(Λογιστικές Υπηρεσίες)
Πόλη: Αλεξανδρούπολη
Περιοχή: Κεντρο
Διεύθυνση: 14ης Μαΐου 28
Τηλέφωνο: 2551304168

Στο πλαίσιο των πρωτόγνωρων αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας παρέχουμε έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση στους πελάτες μας. Χρησιμοποιώντας της σύγχρονη τεχνολογία και εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό και λογιστικό πλάνο πλήρως σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η επιλογή αξιόπιστων συνεργατών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά και περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη. Η Α.Παπαχρήστου & Συνεργάτες διαθέτει την ευελιξία ώστε να προσαρμόζεται στις προκλήσεις κάθε εποχής και αποτελεί τον ιδανικότερο σύμμαχο και συνεργάτη, στη τιτάνια προσπάθεια των επιχειρήσεων να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά , την ανταγωνιστικότητά τους και να ανταπεξέλθουν στις όποιες δυσκολίες προκύψουν.

Συνδυάζοντας άρτια την εμπειρία και τη συνεχή επιμόρφωση με τη διορατικότητα και χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, καλύπτουμε πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητας και παρέχουμε όλα τα εχέγγυα για έναν σωστό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Με την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης και των κατάλληλων εργαλείων, προετοιμάζουμε και καθοδηγούμε τις επιχειρήσεις, με στόχο τόσο την πρόληψη όσο και την αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων.

Η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία, η έμφαση στη Γνώση τη Ποιότητα και την ακεραιότητα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ανταγωνιστικό κόστος .

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Με γνώμονα τις ιδιεταιρότητες κάθε επιχείρησης η φορολογούμενου, δημιουργούμε ενα εξατομικευμενο φορολογικό πλάνο στα μέτρα σας και πλήρως εναρµονισµένο µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία.

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών ανάλογα  µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
 • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • ∆ιεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
 • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων
 • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
 • Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων
 • Εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας. 

Λογιστικές Υπηρεσίες

Στόχος μας είναι να αναδείξουμε τον πραγματικο ρόλο που µπορεί να διαδραµατίσει η λογιστική, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, η οποία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
 • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Εσωτερικός προληπτικός Ελεγχος
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα και σύστηµα PL Reporting (profit and loss reports)
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
 • Τήρηση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
 • Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Προσαρµογή στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιµελητήρια)

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί ποιοτική διαχείριση πληροφοριών . Παράλληλα ολο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες μέσω νέων σχημάτων εκμετάλλευσης επιδοτήσεων κλπ. Η Papachristou Accounting είναι δίπλα σας με ολοκληρωμένες προτάσεις με σκοπό την τοποθέτηση της επιχείρησης σας σε αναπτυξιακή τροχιά.

 • Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Σύνταξη προυπολογισμων
 • Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας-σκοπιμότητας
 • Διαχείριση προγραμμάτων επιδότησης ΕΣΠΑ
 • Συμβουλευτική επί Εμπορικού, Εργατικού δικαίου από εξειδικευμένους νομικούς συμβούλους