Ο πληρέστερος ηλεκτρονικός επαγγελματικός οδηγός του N.Έβρου
ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Κάτι τρέχει στον Έβρο

Ο δήμος Σαμοθράκης ψάχνει για οικόπεδο για την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου στην Καμαριώτισσα

Ο δήμος Σαμοθράκης ψάχνει για οικόπεδο για την ανέγερση νέου νηπιαγωγείου στην Καμαριώτισσα

28-11-2021

Ο δήμος Σαμοθράκης προκηρύσσει δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική για την αγορά οικοπέδου προκειμένου να προχωρήσουν στην ανέγερση νέου Νηπιαγωγείου Καμαριώτισσας.

Το οικόπεδο όπου θα ανεγερθεί νέο Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας θα πρέπει να έχει κατά προτίμηση έκταση 1.200 τ.μ. ενώ γίνονται αποδεκτοί χώροι και με μικρότερη επιφάνεια, εφόσον τα λοιπά χαρακτηριστικά εξασφαλίζουν την δυνατότητα ανέγερσης του απαιτουμένου διδακτηρίου.

Η μέγιστη διανυόμενη απόσταση των νηπίων με αφετηρία μέτρησης το γεωμετρικό κέντρο του οικοπέδου είναι τα 400-500 μέτρα, ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθεί οικόπεδο με την άνω απόσταση σε κάθε περίπτωση αυτή δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη από τα 800 μέτρα.

Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Σαμοθράκης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες,
Τηλέφωνο: 2551042195, Εmail: s.kapetanidou@samothraki.gr